logo

Комунальний заклад освіти «Магдалинівська спеціальна школа» Дніпропетровської обласної ради»

Умови зарахування до закладу

Згідно ст. 8.6. Статуту школи зарахування учнів здійснюється наказом директора Закладу, що видається на підставі таких документів:

• заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

• копії свідоцтва про народження дитини;

• висновку інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

• довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

• карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о;

• довідки сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина;

• висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

• індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

• оригіналу або копії відповідного документа про освіту (крім учнів дошкільного відділення та учнів першого і другого класів) за відповідний клас;

• висновку психіатра (для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку);

• рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).